Home

9. 3. 2001

Viditelnost družic

Následující grafy ukazují viditelnost družic ze zeměpisné polohy 50° s.š. a 15° v.d.
Na svislé ose je datum, každý řádek odpovídá jednomu dni. Na vodorovné ose je čas v průběhu každého dne v UT, s polednem uprostřed. Zelené křivky znázorňují okamžiky východů a západů Slunce.

Pro každý okamžik, kdy se družice nachazí nad geometrickým obzorem pozorovatele, je vykreslen do grafu bod. Délka vodorovné úsečky, která odpovídá vždy jednomu průletu, tedy určuje dobu jeho trvání. Barvy bodů mají následující význam:

Uvededé grafy však mají pouze ilustrativní charakter, protože nejsou započteny žádné perturbace dráhy a elementy jsou v průběhu výpočtu konstantní. Předpověd se tudíž brzy značně rozchází se skutečností.

Mir (pro elementy z 8. 3. 2001): Max=250 km, min=263 km, i=51.64°, e=0.00098

ISS (pro elementy z 8. 3. 2001): Max=374 km, min=384 km, i=51.57°, e=0.00078

Fiktivní družice obíhající ve výšce 36000 km, se skolnem dráhy 60°