Home

17. 10. 2000

Výroba elektricky vyhřívané rosnice
pro připojení k autobaterii

Pomocí tohoto návodu můžete vyrobit jednoduché vyhřívání rosnice na svůj dalekohled. Použijete k tomu obyčejné rezistory, které se paralelním připojením ke zdroji 24 voltů zahřejí. Rosnice musí být kovová kvůli dostatečnému přenosu tepla.

Vyzkoušeli jsme to pomocí tří zhruba 200 ohmových odporů, které rozehřály vzduch uvnitř rosnice na 34 stupnů C. Vzhledem k tomu, že celý obvod měl odběr asi 200 mA, dal by se napájet z autobaterie až do omrzení...

Nejprve si opatřete:

Výrobní postup:
Odměřte si 2n (kde n je počet použitých rezistorů) kousků izolovaného vodiče, každý o délce (obvod rosnice)/n (plus něco navíc na kontakty). Sestavte paralelní zapojení rezistorů a pospojujte je vodiči tak, aby vznikla síť (viz obr.), která obepne rosnici kolem dokola. Ještě před připojením vodičů k rezistorům ale navlékněte na rezisor kus prázdné bužírky či hadičky, kterou po připájení přetáhněte přes kontakty (jinak by se mohlo stát, že se kontakty budou dotýkat rosnice, což by jednak narušilo vlastní princip ohřívání, za druhé zřejmě zkratovalo autobaterii a především znemožňovalo pozorování nepříjemným brněním či dokonce smrtí méně odolnějšího pozorovatele).
Poslední dva kontakty, které celou síť uzavřou do válce, spojte, až sítí obtočíte rosnici. Snažte se, aby už vlastní síť z drátů a odporů byla okolo rosnice utažena dostatečně pevně.
Pod rezistory zasuňte proužky plechu široké tak, aby se vešly mezi "obroučky" na koncích rezistorů (to kvůli lepší tepelné výměně mezi rezistorem a rosnicí - jinak by se totiž rezistor dotýkal rosnice právě jen na okrajích). Potom přes rezistory obtočte okolo rosnice drát a pevně utáhněte.
Nakonec k obvodu připojte paralelně dvojlinku a napojte ji na autobaterii.

Na závěr se doporučuje obalit ještě rosnici dostatečně silnou látkou, která jednak omezí unikání tepla z rezistorů do okolí a ochrání vás před přímým stykem s rezistory (jsou opravdu dost horké :-).
Dalším vylepšením se pochopitelně meze nekladou, vhodné je například umístit rezistory dovnitř rosnice namísto vně (aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám) a upevnit je pomocí kovových pásků ve tvaru písmene W, které obtočíte okolo rezistoru a rovnými částmi přišroubujete k rosnici (kvůli lepší tepelné výměně mezi rezistorem a rosnicí).
Dále je vhodné umístit mezi zapojení rezistorů a vodiče k autobaterii přepalovací pojistku 1 Ampér, aby se zabránilo nechtěnému zkratování autobaterie.

Jan a Petr Scheirichovi