Outer solar system - Semimajor axis vs. Tisserand parameter (with regard of Neptun)

There are indicated objects from interesting Damocliod group - the group of asteroids on cometary orbits (called sometimes as "asteroids from Oort cloud").

Pointing cursor out an object will show its name - it works for all groups except Main Belt objects.

Achilles Patroclus Hektor Nestor Priamus Agamemnon Odysseus Aneas Anchises Troilus Ajax Diomedes Antilochus Menelaus Telamon Deiphobus Thersites Philoctetes Glaukos Astyanax Helenos Agenor Stentor Epeios Antenor Sarpedon Alcathous Neoptolemus Phereclos Cebriones Palamedes Acamas Pandarus Idomeneus Teucer Peiroos Memnon Automedon Makhaon Laocoon Paris Sinon Mentor Protesilaos Eurybates Talthybius Meriones 1974 FV1 Polypoites Leonteus Sthenelos Thrasymedes Euryalos 1986 WD Demophon Deipylos Euforbo Menestheus Podalirius Kalchas Poulydamas 1988 AK Eurypylos Phoinix Khryses Polydoros Ennomos 1989 TS1 Agelaos Panthoos Iphidamas Lykaon Asteropaios Dares Misenus Sergestus Palinurus Meges Thoas 1989 BQ Medon Polites Thessandrus Askalaphus Eurymedon Agapenor 1986 TS6 Androgeos Halaesus Theotes 1988 RA1 Bitias 1989 BL Achaemenides Ilioneus Achates 1989 CW1 1988 RL10 Amphilochos Ulysses 1988 RS10 1989 AU1 Epeigeus Telephus Pyrrhus Orsilocus Krethon Eumelos 1989 TO11 Cloanthus Gyas Deikoon 1990 VU1 Amphimachus 1989 TU5 1988 RO 1989 DJ 1988 RH12 1986 TR6 Laomedon Tithonus Hiera Euneus Antielus 1994 CO Prylis 1986 TT6 Dolon Anius Tyndareus Agrius Eurysaces Mnesthus 1989 UX5 Rhesus Erichthonios 1996 PS1 1991 DK1 Lycomedes Nauplius Oceax 1995 OK8 1996 RJ 1997 SJ4 Thersander Eurymachos Antimachos 1991 EN Oileus Amphiaraos Phemios Dolios 1994 CS8 Icarion Laertes 1988 RN11 1988 SL3 1997 TS25 1998 XN77 1998 XZ77 1998 XX93 Alcinoos Demodokus 1988 RG10 1988 RM11 Thersilochos Boucolion Asios 1997 GO24 Balios 1989 TS2 Echemmon Aretaon 1997 TT9 1999 RM11 Actor Koon Prothoon Ascanios Peiraios Alkimos 1998 TL15 1998 TG16 1998 WZ5 1999 TZ1 Eumaios Melanthios Halitherses 1991 EJ Podarkes Peneleos 1996 SO8 1996 TW Augeias Agasthenes Echion 1997 VG1 1998 SQ 1998 SU52 1998 TU12 1998 UQ16 1998 US24 1998 VU6 1998 WX9 1998 XS31 1998 XO79 Irus 1999 RV165 Antiphos Orestes 1996 TN49 1997 WW7 1998 UZ8 1998 UM18 1998 UF31 1999 XT160 1999 XA187 2000 AK156 1996 RZ30 2000 AR25 2000 CC20 Atreus Thyestes 1998 VY29 1999 WB2 1997 UZ23 1998 VU30 1998 WX4 1998 WN11 1999 NV27 1999 XH133 1999 YY2 2000 AA80 2000 AT177 2000 AG191 2000 CN3 Tlepolemos Periphas Telemachus 1998 MA11 1999 RB101 1999 VQ24 1999 YN12 1988 RD12 1991 VZ5 1993 XM1 1998 MQ11 1998 WR21 1999 NB38 1999 NZ41 Aisakos Pheidippos 1978 VF11 1988 RN10 1988 RO10 1988 RR10 1988 RY10 1988 RT12 1988 RH13 1988 RL13 1988 SW1 1988 SK2 1988 SP2 1989 UO5 Hippasos 1998 YM3 1999 NA38 1999 RN116 1999 SW7 1999 XY129 1999 XJ156 1999 XY187 1999 XW211 2000 BA27 2000 OU30 Hyperenor Anchialos Dardanos Drymas Tros Ilos 1996 HV9 2000 QV49 2000 QY177 2000 RL100 2000 SC6 1999 WT4 2000 ST317 Aigyptios 1996 RA33 1998 VF30 1998 WG20 1999 XG91 1999 XP101 1999 XS143 1999 XG191 1999 XM193 Polyneikes Tydeus Arkesilaos 1985 VY 1996 RF33 1996 TC51 1997 TB28 1997 TD28 1997 TM28 1998 VL27 1998 WJ5 1998 WA15 1998 XO89 Ialmenus 1999 VQ10 1999 XM71 1999 XK77 1999 XM78 1999 XO82 1999 XQ96 1999 XR170 1999 XK192 1999 XP194 1999 XW257 2000 AQ14 2000 AP21 2000 AS25 2000 AU31 2000 AD75 2000 WD49 2000 YZ Klonios Prothoenor Hodios Polyxenos 1995 ME4 Thalpius 1999 RU12 1999 XV83 2000 AL16 2000 AU27 2000 AP33 2000 AU57 2000 AK95 2000 AN146 2000 AY182 2000 CS8 2000 YH62 2000 YH119 Elephenor Epistrophos Schedios 1989 TX11 1991 EL 1994 ES6 1996 RW29 1996 UX3 1997 KZ3 1997 SY32 1997 TA28 1997 UJ 1998 TV33 1998 UH16 1998 VD30 1998 WY8 1998 XA13 1998 YP6 1999 NB63 1999 RU134 1999 RA144 1999 XW59 1999 XV80 1999 XD94 1999 XY101 1999 XW167 1999 XR171 1999 YO22 1999 YR27 2000 AP84 2000 AJ87 2000 AC115 2000 AA160 2000 AD177 2000 AX193 2000 BU22 2000 CR12 2000 OP32 2000 PR25 2000 QE42 2000 QL63 2000 QS104 2000 QU167 2000 QG173 2000 QF198 2000 RO25 2000 RP100 2000 RF103 2000 SS165 2000 SJ310 2000 SH313 2000 SY317 2000 WU157 2000 YL102 2000 YR102 2001 AC25 2001 AN37 2001 BZ 2001 BS15 2001 BL26 2001 CH 2001 CP11 2001 CP18 2001 CE21 2001 CX27 2001 CN33 2001 CB35 2001 DP5 Kapaneus Mekistheus 1996 RK30 1999 RN72 1999 RQ116 2000 RD88 2000 XN9 2001 BM50 2001 BC76 2001 DY92 2001 DC102 Ankaios 2000 AQ231 2000 CZ34 2000 FD1 2001 FL145 Peirithoos 2001 CQ42 2001 DZ81 1990 YY 1994 CR18 1998 MO44 1999 NE9 1999 NH11 2000 DZ5 2000 FC1 2000 QK100 2000 QE169 2000 RS80 2000 RW82 2000 RO85 2000 SZ130 2001 DM44 Hippokoon Phegeus Idaios Echepolos 1988 RY11 1988 RP12 1988 SJ3 1989 UP5 1989 UQ5 1994 CX13 1996 HZ25 1998 MU31 1998 OM12 1999 NE11 1999 RW70 1999 RS150 1999 RT186 1999 RK225 2000 BK16 2000 QA88 2000 QM124 2000 QY151 2000 QY213 2000 QL214 2000 RS40 2000 RQ83 2000 RW96 2000 RZ96 2000 RR97 2000 RC100 2000 SP25 2000 SP93 2000 SB132 2000 SL174 2000 SK205 2000 SD234 2000 SV289 2000 SG348 2000 ST354 2000 WX182 2000 XX37 2000 YS11 2000 YV135 2001 OL31 2001 QU277 Simoeisios Chromios 1989 UE5 Apisaon 2000 AA231 2000 QH159 2000 SA191 2000 SV246 2000 WN2 2001 CJ28 2001 QE91 2001 RG87 2001 SZ249 Euaimon 1996 RH10 1996 RS25 1996 RV27 1997 TV28 1998 UZ14 1998 VQ15 1999 XM74 1999 XV156 1999 XB211 1999 XT213 1999 XB214 1999 XS248 2000 AV19 2000 BQ5 2000 PM5 2000 QA157 2000 SN209 2000 YA61 2001 BQ77 2001 BU80 2001 CN21 2001 CW32 2001 CA39 Amphios 1989 UC5 1995 OU2 1996 RD12 1996 RK29 1996 RN31 1996 RP32 1996 TY68 1997 UL16 1997 UX26 1998 VR38 1998 XJ5 1998 XA7 1999 RC13 1999 WS4 1999 XD67 1999 XH162 1999 XF193 1999 XP199 1999 XU200 1999 XQ208 1999 XC210 1999 XR213 1999 YC13 2000 AN6 2000 AB26 2000 AU45 2000 AS74 2000 AA113 2000 AV121 2000 AY161 2000 AW183 2000 AG201 2000 YJ30 2000 YQ139 2001 AH11 2001 AV37 2001 BK9 2001 BE24 2001 BB62 2001 BP75 2001 CX6 2001 CD14 2001 CD21 2001 CT28 2001 DS4 2001 DQ10 2002 BU1 2002 CE13 Phyleus 1978 VC7 1996 RR31 1996 RB32 1996 ST1 1997 SZ23 1997 SU24 1997 SF28 1997 TK18 1997 TW28 1997 UY15 1998 VM6 1999 CF156 1999 XO64 1999 YO14 1999 YC23 2000 AJ25 2000 AB33 2000 AF36 2000 AG55 2000 AS105 2000 AL233 2000 CJ140 2000 DY4 2000 YP96 2001 BH4 2001 BN42 2001 CT13 2001 CK22 2001 CP25 2001 CP29 2001 CS32 2001 DJ26 2001 DH29 2001 DE108 2001 SQ51 2002 CQ134 Andraimon 1996 RJ28 1996 RU31 2000 AL113 2000 YD42 2002 CL224 Iphiklos 2000 QQ116 1996 RF29 2000 QZ73 2000 QS103 2000 QN116 2000 QP168 2000 RU69 2000 SO56 2000 SG131 2000 SL298 2000 TG64 2001 SY345 2001 TL212 2001 UE83 2002 AX166 Gorgythion 1989 WJ2 1995 CV 1997 JJ10 1997 JG15 2000 OA61 2000 QJ12 2000 QA127 2000 QH137 2000 QX158 2000 QZ165 2000 QR169 2000 QU176 2000 QO218 2000 RX25 2000 RM88 2000 SC17 2000 SZ25 2000 SY247 2000 SU333 2000 TA42 2001 AT33 2001 DL106 2001 QQ60 2001 QK134 2001 QJ256 2001 QH267 2001 QZ292 2001 SS115 2001 TJ58 1988 RQ10 1988 RS12 1988 SG3 1996 GH12 1997 HN2 1997 XR13 1998 MW41 1999 PY3 1999 PJ4 1999 VB154 1999 XG132 2000 AX8 2000 AA54 2000 QW170 2000 QU179 2000 QD225 2000 RL84 2000 SC49 2000 SJ49 2000 SD130 2000 SA132 2000 SC144 2000 SP283 2000 SR284 2000 SS291 2000 SE310 2000 SZ344 2000 SB350 2000 SQ362 2000 SX362 2000 WO180 2000 YW47 2001 AS9 2001 DH101 2001 QM73 2001 RP132 2001 TF19 2001 TS87 2001 TH133 2001 TW148 2001 TY229 2001 UC73 2002 AW34 2002 CU15 2002 CP82 2002 CF245 2002 GK105 Klythios Lampos Ukalegon Thymoitos 2000 AX130 2000 SK2 2000 SW65 2000 SA92 2000 SS161 2000 TD39 2001 EN12 2001 TE165 2001 TV201 2001 UY124 2002 ER25 2002 ED61 2002 EB110 2002 EL153 2002 TW240 Hiketaon Oineus 1988 RH11 1995 OD8 1996 RN7 1996 RE11 1996 RC29 1996 RJ29 1996 RJ33 1998 MK47 1998 TC31 1999 CL153 1999 WB25 1999 XW218 1999 XB257 2000 AH7 2000 AR184 2000 AY217 2000 AY253 2000 BQ21 2000 CZ31 2000 QK95 2000 QG227 2000 RV99 2000 SW54 2000 SX186 2000 TE24 2000 TB43 2000 YS55 2000 YN59 2000 YY118 2000 YN120 2000 YR131 2000 YG139 2001 AH13 2001 BA15 2001 BB20 2001 BD25 2001 BJ26 2001 BJ79 2001 BS81 2001 CP12 2001 CE24 2001 CC49 2001 DH4 2001 DJ29 2001 DW34 2001 DM46 2001 DZ68 2001 DT79 2001 DS87 2001 DU87 2001 DQ89 2001 DQ90 2001 SV41 2001 SP65 2001 SQ168 2001 TA197 2001 UX46 2002 AV63 2002 CC4 2002 CV36 2002 CG40 2002 CH96 2002 CA126 2002 CW207 2002 CN224 2002 CV264 2002 DW12 2002 DB13 2002 DB17 2002 EG 2002 EK1 2002 EZ13 2002 EY16 2002 EU34 2002 EJ44 2002 EK44 2002 ES46 2002 EH58 2002 EE61 2002 EO87 2002 EU106 2002 EP118 2002 EH130 2002 FT14 2002 FU36 2002 GM121 Theoklymenos Archeptolemos 1996 RW30 1999 XW261 2000 SL47 2000 YC143 2001 RH142 2001 VW15 2002 ED3 2002 EN102 2002 FU13 1996 KW2 Guneus 1977 UK3 1988 SA3 1995 FH8 2000 QE 2000 QQ46 2000 QQ84 2000 RQ91 2000 RW105 2000 SA89 2000 SW131 2000 SA182 2000 SA244 2000 SH255 2000 SB310 2000 SL316 2000 ST347 2000 TU3 2000 WE132 2000 YM5 2001 RQ133 2001 SM232 2001 SY263 2001 TE64 2001 TY141 2001 TU162 2001 UE188 2001 WL87 1997 UM26 1999 RY138 1999 WW11 1999 XC64 2000 AM217 2000 TY40 2002 AD184 2002 CE89 2002 CC202 2002 EW5 2002 EP9 2002 EJ22 2002 GL77 2002 VW120 Admetos 1996 RT32 1997 TQ12 1998 VA50 1998 WR10 1998 XC17 2000 AQ12 2001 BN27 2001 BU42 2001 BZ54 2001 CG21 2001 CD23 2001 CH49 2001 SY76 2002 BQ29 2002 CM15 2002 CM41 2002 CP64 2002 CY82 2002 CK96 2002 CU143 2002 CZ144 2002 CL207 2002 CT230 2002 CY279 2002 EC24 2002 ER33 2002 EV45 2002 ED51 2002 EP61 2002 EH95 2002 EL138 2002 FR4 2002 FG8 2003 FQ97 2003 WX68 2004 GY14 2002 EC114 1996 JF7 1997 LG2 2000 QV65 2000 QB165 2000 RE20 2000 RA103 2000 SG53 2000 SS60 2000 SY68 2000 SG361 2000 SA363 2001 SC101 2001 SD233 2001 SH264 2001 SQ282 2001 TE205 2001 UP32 2001 UY123 2001 VC92 2001 XE221 2002 CC91 1973 SC1 1988 RE12 1988 SJ2 1989 UV7 1995 QC6 1995 QD6 1996 RE14 1996 RV28 1996 RD29 1996 RT29 1996 RA30 1996 RO30 1996 RY30 1996 RE31 1996 RQ31 1996 RD32 1996 RO32 1996 TZ19 1996 TT22 1996 TZ36 1996 TT56 1996 TA58 1997 HV3 1997 JY10 1997 LO5 1997 NO5 1997 SV14 1997 SM26 1997 TM2 1997 TK14 1997 TV19 1997 TS20 1997 TR28 1997 WA12 1998 UQ6 1998 WJ15 1998 WK24 1998 WM24 1998 WP37 1998 WW37 1998 WO39 1998 XT1 1998 XC23 1998 XK99 1999 CS8 1999 VK112 1999 XJ55 1999 XD225 1999 XE225 1999 XS226 1999 XL257 2000 AL8 2000 AX29 2000 AT44 2000 AG90 2000 AJ114 2000 AJ185 2000 AJ206 2000 AB219 2000 AT220 2000 AW225 2000 BV1 2000 BT24 2000 BK39 2000 BG40 2000 CK13 2000 CS113 2000 CV120 2000 CF127 2000 CS140 2000 DB6 2000 DK9 2000 DC94 2000 HR24 2000 QZ75 2000 QB146 2000 QL227 2000 RJ24 2000 RH28 2000 RE29 2000 RT87 2000 SX16 2000 SX26 2000 SK27 2000 SQ33 2000 SK47 2000 ST49 2000 SC51 2000 SY55 2000 SV62 2000 SW76 2000 SR79 2000 SP92 2000 SF94 2000 SA97 2000 SM108 2000 SF129 2000 SB130 2000 SZ131 2000 SH132 2000 ST132 2000 SZ135 2000 SG187 2000 SG192 2000 SO193 2000 SB197 2000 SP203 2000 SG215 2000 SM250 2000 SR282 2000 SR283 2000 SM284 2000 SO298 2000 SA315 2000 SS316 2000 SN317 2000 SJ350 2000 SZ361 2000 TR27 2000 TU44 2000 TG61 2000 YJ15 2000 YG98 2000 YS109 2000 YC112 2000 YJ117 2000 YB131 2001 AR 2001 AQ10 2001 AR36 2001 AE51 2001 AG51 2001 BS16 2001 BQ17 2001 BZ18 2001 BE25 2001 BT31 2001 BN46 2001 BD49 2001 BU56 2001 BL70 2001 CA1 2001 CN10 2001 CZ10 2001 CW23 2001 CD37 2001 CE47 2001 DZ3 2001 DL10 2001 DH16 2001 DN18 2001 DF39 2001 DZ40 2001 DH42 2001 DO48 2001 DG91 2001 DU92 2001 DO93 2001 DG97 2001 DQ99 2001 DR100 2001 DY103 2001 DE106 2001 FV58 2001 QL110 2001 QZ113 2001 QD174 2001 QE194 2001 QM257 2001 RW6 2001 RN122 2001 SD30 2001 SR136 2001 SC137 2001 SK158 2001 SB173 2001 SA220 2001 SR228 2001 SL251 2001 SE253 2001 SJ256 2001 SF293 2001 SF317 2001 SA318 2001 SO343 2001 TN24 2001 TU24 2001 TP47 2001 TP51 2001 TS83 2001 TM94 2001 TQ99 2001 TO108 2001 TQ109 2001 TL111 2001 TA119 2001 TV119 2001 TK131 2001 TM150 2001 TP154 2001 TP176 2001 TK206 2001 TK211 2001 TW215 2001 TB229 2001 TY232 2001 TB233 2001 TV233 2001 UR39 2001 UT54 2001 UA58 2001 UG59 2001 UK76 2001 UE79 2001 UW79 2001 UB91 2001 UV93 2001 UP100 2001 UF114 2001 UC124 2001 US133 2001 UJ134 2001 UV140 2001 UH146 2001 UR147 2001 UM166 2001 UA170 2001 US179 2001 UM198 2001 UZ199 2001 UN210 2001 UQ214 2001 VJ3 2001 VB52 2001 VF56 2001 VH57 2001 VM83 2001 VK85 2001 VG121 2001 WX20 2001 WW25 2001 WF54 2001 WB59 2001 WM60 2001 WM69 2001 XW71 2001 XV105 2001 XM126 2001 XO128 2002 AD13 2002 AQ125 2002 AE166 2002 AS168 2002 BL31 2002 CY21 2002 CT22 2002 CL54 2002 CV58 2002 CH76 2002 CQ78 2002 CF79 2002 CK80 2002 CN80 2002 CZ80 2002 CH82 2002 CB97 2002 CH109 2002 CL109 2002 CT111 2002 CL130 2002 CN130 2002 CT143 2002 CQ148 2002 CU152 2002 CY152 2002 CZ152 2002 CP158 2002 CY158 2002 CM159 2002 CH185 2002 CQ186 2002 CB205 2002 CG205 2002 CM208 2002 CO208 2002 CW210 2002 CG213 2002 CE216 2002 CF223 2002 CJ228 2002 CT235 2002 CC245 2002 CZ256 2002 CS266 2002 CU269 2002 CP270 2002 CD272 2002 CS291 2002 CF309 2002 DD1 2002 DA2 2002 DU11 2002 DX12 2002 DW15 2002 EU6 2002 EX7 2002 EZ7 2002 EB8 2002 EE8 2002 EJ11 2002 EN14 2002 EP14 2002 EU14 2002 EW14 2002 EN24 2002 ES32 2002 EN37 2002 ET44 2002 EE48 2002 EN48 2002 EN52 2002 ER57 2002 EX58 2002 EZ60 2002 EW63 2002 EN68 2002 ED72 2002 EC79 2002 EB80 2002 EO80 2002 EB81 2002 EH82 2002 ES83 2002 ES84 2002 EL85 2002 EK106 2002 EP106 2002 EY106 2002 EU107 2002 EW109 2002 EW111 2002 EK115 2002 ED120 2002 EK127 2002 EX128 2002 EG134 2002 ET136 2002 EQ151 2002 EX154 2002 EM157 2002 FM7 2002 FW23 2002 FA27 2002 FR36 2002 FL37 2002 FD38 2002 GO29 2002 GU35 2002 GF39 2002 GJ40 2002 GA71 2002 GA139 2002 GK147 2002 GO150 2002 GU178 2002 HQ14 2002 JG16 2002 KP7 2002 VT 2002 VX60 2002 VE103 2002 VH107 2002 VR121 2002 VM131 2002 WH9 2002 WR17 2002 WY19 2002 XN72 2002 YX7 2003 FA32 2003 FZ34 2003 FC48 2003 FJ64 2003 FP71 2003 FR72 2003 FC99 2003 FX110 2003 GX7 2003 GF28 2003 GU35 2003 GW47 2003 HQ14 2003 HB17 2003 JG11 2003 KD 2003 KM12 2003 UZ27 2003 WQ25 2003 WO40 2003 WC63 2003 WZ142 2003 WT151 2003 YJ12 2003 YJ20 2003 YZ139 2003 YD149 2003 YF162 2003 YN162 2004 BV84 2004 BZ132 2004 FY140 2004 FX147 2004 FH148 2004 GE29 2004 HS1 2004 HJ15 2004 HU42 2004 HB52 2004 HP72 2004 JH21 2004 JA22 2004 JX23 2004 JC37 2004 JN42 2004 JO43 2004 JB48 2004 KS1 2004 KJ4 2004 KQ17 2004 YN20 2004 YU20 2004 YC22 2004 YF22 2004 YD23 2004 YW24 2004 YL35 2005 AS2 2005 AC9 2005 AP18 2005 AP27 2005 AD28 2005 AF32 2005 AV45 2005 AX46 2005 AZ51 2005 AS60 2005 AG61 2005 AX71 2005 AW78 2005 BN13 2005 BE17 2005 BJ19 2005 CE 2005 CL12 2005 CC69 5214 T-2 2377 T-3 3184 T-3 2003 WD18 2003 WC27 2003 YT7 2003 YE20 2003 YL61 2003 YU93 2003 YR109 2003 YD117 2003 YL133 2003 YQ133 2003 YA171 2004 BR38 2004 BH39 2004 CN49 2004 GE10 2004 GO51 2004 HQ11 2004 HZ11 2004 HR15 2004 HH21 2004 HB27 2004 HY40 2004 HA43 2004 HB54 2004 HR57 2004 HD70 2004 JT3 2004 JX35 2004 JL39 2004 JD40 2004 KN6 2004 NG32 2004 XU70 2004 XW71 2004 XV159 2004 XZ181 2004 YF15 2004 YC25 2004 YZ31 2005 AG4 2005 AC5 2005 AU19 2005 AV20 2005 AD21 2005 AW27 2005 AP31 2005 AQ47 2005 AO50 2005 AA51 2005 AD51 2005 AV61 2005 AY64 2005 AO70 2005 AR72 2005 AC77 2005 AA79 2005 BM14 2005 BP25 2005 CF14 2005 CE31 2005 CW33 2005 CZ37 2005 CC62 2005 CV68 2005 CY70 2005 ES129 2005 EJ133 2005 ES203 2005 ER272 2005 ES272 Hidalgo Damocles 1999 RG33 Dioretsa 2000 VU2 2002 RP120 2002 GE39 1996 PW 1997 MD10 1998 HO121 1998 QJ1 1998 WU24 1999 LE31 1999 XS35 2000 AB229 2000 DG8 2000 HE46 2000 KP65 2000 QJ46 2001 QF6 2001 QQ199 2001 YK61 2002 AO148 2003 CC22 2003 WN188 2004 AE9 2004 DA62 2004 NN8 2004 PA44 2004 RW141 2004 YH32 2005 CR16 2003 UY283 2003 WG166 2004 AH4 2004 CM111 2004 YJ35 2005 EL173 Chiron Pholus Nessus Asbolus Chariklo Hylonome Elatus Thereus Pelion Okyrhoe Cyllarus Bienor 2002 GB10 2000 EC98 2001 BL41 2002 GO9 2001 KF77 2002 GZ32 1994 TA 1999 XX143 2000 CO104 2000 FZ53 2000 GM137 2001 SQ73 2001 XZ255 2002 DH5 2002 PQ152 2002 VR130 2003 CO1 2003 QC112 2003 QD112 2003 WL7 2004 PY42 2003 QN112 2003 QP112 2003 UA118 2003 UW292 2003 UY292 2004 CJ39 1998 BU48 1999 OX3 2002 PN34 2000 QB243 2001 QR322 2001 XA255 2003 QB92 2003 UR292 2003 QO112 1999 CP133 2002 GW32 2003 FC128 1995 DA2 1998 SN165 2002 CR46 2000 PK30 2002 XW93 2001 FM185 1998 HN151 1998 UU43 1998 WV24 1999 OJ4 1999 RW215 2000 CQ104 2000 KL4 2000 OB51 2000 YB2 2001 QT322 2001 XS254 2002 KX14 2003 QA92 2004 DJ71 1993 SB 1993 SC 1994 JR1 1994 TB 1996 TP66 1996 SZ4 1995 QZ9 1997 QJ4 Ixion 1995 QY9 1998 VG44 Rhadamanthus Huya 1999 TC36 2000 GN171 2002 VE95 1998 WW24 1998 WU31 2002 VR128 2003 VS2 Orcus 1998 HK151 1998 US43 1993 RO 1995 HM5 1995 YY3 1996 RR20 1996 TQ66 1998 HH151 1998 HQ151 1998 UR43 1998 WS31 1998 WV31 1998 WZ31 1999 CE119 1999 CM158 1999 RK215 1999 TR11 2000 CK105 2000 FB8 2000 FV53 2000 GE147 2000 YH2 2001 FU172 2001 FR185 2001 FL194 2001 KY76 2001 KB77 2001 KD77 2001 KN77 2001 KQ77 2001 QF298 2001 QG298 2001 QH298 2001 RU143 2001 RX143 2001 UO18 2001 VN71 2001 YJ140 2002 CW224 2002 CE251 2002 GW31 2002 GF32 2002 GL32 2002 GV32 2002 GY32 2002 VU130 2002 VX130 2002 VD138 2002 XV93 2003 AZ84 2003 FL127 2003 FB128 2003 FF128 2003 QH91 2003 QX111 2003 UV292 2003 WA191 2004 EW95 2004 EJ96 2003 QV91 2003 QW91 2003 QX91 2003 UO292 2003 UP292 2003 UQ292 2003 US292 2003 UT292 2003 UU292 2003 WU172 2003 WS188 2004 EH96 2004 FU148 2004 PA112 2004 TE282 2004 TT357 2004 TU357 2004 TV357 2004 TW357 2004 TX357 2004 UE10 2004 UF10 2004 VT75 2004 VV75 2004 VW75 2004 VK78 2004 VL78 2004 VN78 1992 QB1 1994 GV9 1994 JS 1994 JQ1 1994 VK8 1996 TO66 Chaos Varuna 1995 SM55 1998 HJ151 1997 CU29 2000 PV29 1999 RA215 Quaoar 1998 HM151 Deucalion 2002 TX300 2002 UX25 1997 CQ29 1999 CL158 2000 CH105 2000 FD8 1999 OF4 1999 RZ253 1998 WA25 1997 CS29 1999 DF9 2000 CM105 1998 HP151 1998 KR65 1999 OY3 1999 RY215 2001 KE76 2001 KK76 2001 QT297 1993 FW 1994 ES2 1994 EV3 1995 DB2 1995 DC2 1995 WY2 1996 KV1 1996 RQ20 1996 TK66 1996 TS66 1997 CT29 1997 CV29 1997 QH4 1997 RT5 1997 RX9 1998 FS144 1998 HL151 1998 HO151 1998 KY61 1998 KG62 1998 KS65 1998 WG24 1998 WX24 1998 WY24 1998 WT31 1998 WW31 1998 WX31 1998 WY31 1999 CC119 1999 CH119 1999 CJ119 1999 CM119 1999 CN119 1999 CW131 1999 CX131 1999 CQ133 1999 CM153 1999 CO153 1999 CP153 1999 CS153 1999 CU153 1999 CG154 1999 CH154 1999 CD158 1999 CK158 1999 DA 1999 DH8 1999 GS46 1999 HR11 1999 HS11 1999 HT11 1999 HV11 1999 HC12 1999 HG12 1999 HH12 1999 HJ12 1999 JD132 1999 KR18 1999 OZ3 1999 OA4 1999 OC4 1999 OD4 1999 OE4 1999 OG4 1999 OH4 1999 OK4 1999 OM4 1999 ON4 1999 RT214 1999 RW214 1999 RX214 1999 RY214 1999 RC215 1999 RE215 1999 RH215 1999 RN215 1999 RR215 1999 RU215 1999 RV215 1999 RX215 1999 RA216 1999 XY143 2000 CL104 2000 CP104 2000 CE105 2000 CF105 2000 CG105 2000 CJ105 2000 CL105 2000 CN105 2000 CN114 2000 CQ114 2000 FA8 2000 FC8 2000 FF8 2000 FG8 2000 FH8 2000 FR53 2000 FS53 2000 FT53 2000 FX53 2000 GV146 2000 GX146 2000 GY146 2000 GP183 2000 JF81 2000 KK4 2000 OY51 2000 OH67 2000 OJ67 2000 OK67 2000 OL67 2000 ON67 2000 OP67 2000 OU69 2000 PU29 2000 PW29 2000 PX29 2000 PY29 2000 PA30 2000 PC30 2000 PD30 2000 PG30 2000 PL30 2000 PM30 2000 PN30 2000 QC226 2000 QM251 2000 QN251 2000 SK331 2000 SY370 2000 WV12 2000 WW12 2000 WT169 2000 WK183 2000 WL183 2000 WM183 2000 WO183 2000 YU1 2000 YV1 2000 YX1 2000 YZ1 2000 YA2 2000 YF2 2001 CZ31 2001 DB106 2001 DD106 2001 DV108 2001 ES24 2001 FK185 2001 FL185 2001 FN185 2001 FO185 2001 FK193 2001 HZ58 2001 HY65 2001 KF76 2001 KH76 2001 KJ76 2001 KL76 2001 KN76 2001 KO76 2001 KP76 2001 KT76 2001 KU76 2001 KP77 2001 OK108 2001 OQ108 2001 OZ108 2001 OG109 2001 QO297 2001 QP297 2001 QQ297 2001 QR297 2001 QX297 2001 QY297 2001 QZ297 2001 QA298 2001 QB298 2001 QC298 2001 QD298 2001 QE298 2001 QJ298 2001 QQ322 2001 QS322 2001 QW322 2001 RW143 2001 RZ143 2001 SE291 2001 UN18 2001 UQ18 2001 XP254 2001 XR254 2001 XU254 2001 XX254 2001 YH140 2002 CS154 2002 CU154 2002 CY154 2002 CZ154 2002 CX224 2002 CB225 2002 CY248 2002 CD251 2002 FU6 2002 FW36 2002 FX36 2002 GD32 2002 GJ32 2002 GS32 2002 KW14 2002 MS4 2002 PQ145 2002 PA149 2002 PD149 2002 PO149 2002 PP149 2002 PD155 2002 VE130 2002 VF130 2002 VS130 2002 VT130 2002 VB131 2002 VD131 2002 VF131 2002 XH91 2003 FJ127 2003 FK127 2003 KO20 2003 LB7 2003 QV90 2003 QW90 2003 QY90 2003 QA91 2003 QD91 2003 QF91 2003 QL91 2003 QN91 2003 QR91 2003 QS91 2003 QT91 2003 QY111 2003 QZ111 2003 QE112 2003 QF113 2003 UZ117 2003 UN284 2003 UT291 2003 UZ291 2003 UB292 2003 UN292 2003 WU188 2004 DG77 2003 QT90 2003 QU90 2003 QX90 2003 QZ90 2003 QB91 2003 QC91 2003 QE91 2003 QG91 2003 QJ91 2003 QK91 2003 QM91 2003 QO91 2003 QP91 2003 QQ91 2003 QU91 2003 QW111 2003 QA112 2003 QB112 2003 US291 2003 UU291 2003 UV291 2003 UW291 2003 UX291 2003 UA292 2003 UC292 2003 UD292 2003 UE292 2003 UF292 2003 UG292 2003 UH292 2003 UJ292 2003 UK292 2003 UL292 2003 UM292 2003 UX292 2003 UZ292 2003 UK293 2003 WS184 2003 WQ188 2003 WV188 2003 WW188 2004 DG64 2004 DH64 2004 DJ64 2004 DK64 2004 DL64 2004 DM64 2004 DN64 2004 DK71 2004 DL71 2004 DM71 2004 DF77 2004 EO95 2004 EP95 2004 EQ95 2004 ER95 2004 ES95 2004 ET95 2004 EU95 2004 EV95 2004 NE32 2004 OL12 2004 OK14 2004 PR107 2004 PT107 2004 PU107 2004 PV107 2004 PW107 2004 PX107 2004 PY107 2004 PZ107 2004 PA108 2004 PB108 2004 PY111 2004 PZ111 2004 PC112 2004 PE112 2004 PF112 2004 TB358 2004 UD10 2004 VS75 2004 VU75 2004 VX75 2004 VY75 2004 VZ75 2004 VA76 2004 VM78 2004 GV9 2000 ST331 2002 GH32 2002 VV130 2002 VA131 1997 CR29 1996 TR66 1998 SM165 2002 AW197 1997 SZ10 1999 CB119 1999 CL119 1999 RB215 1999 RG215 1999 RB216 2000 CO105 2000 JG81 2000 QL251 2000 YE2 2001 FQ185 2001 FT185 2001 KA77 2001 UP18 2002 CT154 2002 CC249 2002 FV6 2002 VD130 2002 WC19 2003 FE128 2004 PS107 1999 DE9 1999 HB12 2000 FE8 1998 WA31 2002 TC302 2000 SR331 2001 KC77 2001 XQ254 2002 GG32 2002 GP32 2003 GF55 2003 UY117 2004 EG96 2004 OJ14 1996 TL66 1996 GQ21 1999 TD10 1999 KR16 2001 UR163 1995 TL8 2000 PJ30 2000 CM114 2000 EE173 2003 FX128 1999 CC158 2000 YW134 2001 FZ173 2001 FP185 2000 OO67 Sedna 1999 RZ215 2002 GX32 1998 XY95 1999 CV118 1999 CY118 1999 CZ118 1999 CF119 1999 CG119 1999 HW11 1999 RZ214 1999 RD215 1999 RJ215 2000 AF255 2000 CQ105 2000 CR105 2000 OM67 2000 PE30 2000 PF30 2000 PH30 2000 YY1 2000 YC2 2001 FM194 2001 KG76 2001 KV76 2001 KG77 2001 OM109 2001 QW297 2001 QX322 2002 CX154 2002 CY224 2002 GZ31 2002 GA32 2002 GB32 2002 XU93 2003 FY128 2003 FH129 2003 UY291 2003 QY91 2003 QZ91 2003 QM112 2004 OL14 2004 PB112 2004 PD112 2004 TF282 1P/Halley 2P/Encke 3D/Biela 4P/Faye 5D/Brorsen 6P/d'Arrest 7P/Pons-Winnecke 8P/Tuttle 9P/Tempel 1 10P/Tempel 2 11P/Tempel-Swift-LINEAR 12P/Pons-Brooks 13P/Olbers 14P/Wolf 15P/Finlay 16P/Brooks 17P/Holmes 18D/Perrine-Mrkos 19P/Borrelly 20D/Westphal 21P/Giacobini-Zinner 22P/Kopff 23P/Brorsen-Metcalf 24P/Schaumasse 25D/Neujmin 2 26P/Grigg-Skjellerup 27P/Crommelin 28P/Neujmin 1 29P/Schwassmann-Wachmann 1 30P/Reinmuth 1 31P/Schwassmann-Wachmann 2 32P/Comas-Sola 33P/Daniel 34D/Gale 35P/Herschel-Rigollet 36P/Whipple 37P/Forbes 38P/Stephan-Oterma 39P/Oterma 40P/Všisšlš 1 41P/Tuttle-Giacobini-KresŠk 42P/Neujmin 3 43P/Wolf-Harrington 44P/Reinmuth 2 45P/Honda-Mrkos-PajduöŠkovŠ 46P/Wirtanen 47P/Ashbrook-Jackson 48P/Johnson 49P/Arend-Rigaux 50P/Arend 51P/Harrington A 51P/Harrington D 52P/Harrington-Abell 53P/Van Biesbroeck 54P/de Vico-Swift-NEAT 55P/Tempel-Tuttle 56P/Slaughter-Burnham 57P/du Toit-Neujmin-Delporte 58P/Jackson-Neujmin 59P/Kearns-Kwee 60P/Tsuchinshan 2 61P/Shajn-Schaldach 62P/Tsuchinshan 1 63P/Wild 1 64P/Swift-Gehrels 65P/Gunn 66P/du Toit 67P/Churyumov-Gerasimenko 68P/Klemola 69P/Taylor 70P/Kojima 71P/Clark 72P/Denning-Fujikawa 73P/Schwassmann-Wachmann 3-B 73P/Schwassmann-Wachmann 3-C 73P/Schwassmann-Wachmann 3-E 74P/Smirnova-Chernykh 75P/Kohoutek 76P/West-Kohoutek-Ikemura 77P/Longmore 78P/Gehrels 2 79P/du Toit-Hartley 80P/Peters-Hartley 81P/Wild 2 82P/Gehrels 3 83P/Russell 1 84P/Giclas 85P/Boethin 86P/Wild 3 87P/Bus 88P/Howell 89P/Russell 2 90P/Gehrels 1 91P/Russell 3 92P/Sanguin 93P/Lovas 1 94P/Russell 4 95P/Chiron 96P/Machholz 1 97P/Metcalf-Brewington 98P/Takamizawa 99P/Kowal 1 100P/Hartley 1 101P/Chernykh 102P/Shoemaker 1 103P/Hartley 2 104P/Kowal 2 105P/Singer Brewster 106P/Schuster 107P/Wilson-Harrington 108P/Ciffreo 109P/Swift-Tuttle 110P/Hartley 3 111P/Helin-Roman-Crockett 112P/Urata-Niijima 113P/Spitaler 114P/Wiseman-Skiff 115P/Maury 116P/Wild 4 117P/Helin-Roman-Alu 1 118P/Shoemaker-Levy 4 119P/Parker-Hartley 120P/Mueller 1 121P/Shoemaker-Holt 2 122P/de Vico 123P/West-Hartley 124P/Mrkos 125P/Spacewatch 126P/IRAS 127P/Holt-Olmstead 128P/Shoemaker-Holt 1 A 128P/Shoemaker-Holt 1 B 129P/Shoemaker-Levy 3 130P/McNaught-Hughes 131P/Mueller 2 132P/Helin-Roman-Alu 2 133P/Elst-Pizarro 134P/Kowal-VŠvrovŠ 135P/Shoemaker-Levy 8 136P/Mueller 3 137P/Shoemaker-Levy 2 138P/Shoemaker-Levy 7 139P/Všisšlš-Oterma 140P/Bowell-Skiff 141P/Machholz 2 A 141P/Machholz 2 D 142P/Ge-Wang 143P/Kowal-Mrkos 144P/Kushida 145P/Shoemaker-Levy 5 146P/Shoemaker-LINEAR 147P/Kushida-Muramatsu 148P/Anderson-LINEAR 149P/Mueller 4 150P/LONEOS 151P/Helin 152P/Helin-Lawrence 153P/Ikeya-Zhang 154P/Brewington 155P/Shoemaker 3 156P/Russell-LINEAR 157P/Tritton 158P/Kowal-LINEAR 159P/LONEOS 160P/LINEAR 161P/Hartley-IRAS 162P/Siding Spring C/1680 V1 D/1766 G1 Helfenzrieder C/1769 P1 Messier D/1770 L1 Lexell D/1783 W1 Pigott C/1785 E1 Mechain C/1807 R1 (Great comet) C/1811 F1 Great comet C/1811 W1 Pons D/1819 W1 Blanpain C/1822 N1 Pons C/1825 K1 Gambart C/1825 N1 Pons C/1825 V1 Pons D/1827 M1 Pons-Gambart C/1840 B1 Galle C/1840 U1 Bremiker C/1843 D1 Great March comet C/1844 N1 Mauvais C/1844 Y1 Great comet C/1846 B1 de Vico C/1846 J1 Brorsen C/1847 C1 Hind C/1847 N1 Mauvais C/1849 G1 Schweizer C/1850 J1 Petersen C/1853 G1 Schweizer C/1854 R1 Klinkerfues C/1854 Y1 Winnecke-Dien C/1855 G1 Schweizer C/1855 L1 Donati C/1857 O1 Peters C/1857 Q1 Klinkerfues C/1858 L1 Donati C/1861 G1 Thatcher C/1861 J1 Tebbutt C/1863 G1 Klinkerfues C/1863 G2 Respighi C/1863 V1 Tempel C/1864 N1 Tempel C/1864 O1 Donati-Toussaint C/1871 G1 Winnecke C/1871 V1 Tempel C/1873 Q1 Borrelly C/1873 Q2 Henry C/1874 H1 Coggia C/1874 O1 Borrelly C/1874 Q1 Coggia C/1877 G1 Winnecke C/1877 G2 Swift-Borrelly-Block C/1881 K1 (Great comet) C/1881 W1 Swift C/1882 F1 Wells C/1882 R1 (Great Sept. comet) D/1884 O1 Barnard 1 C/1885 R1 Brooks C/1886 H1 Brooks D/1886 K1 Brooks C/1887 B2 Brooks C/1887 J1 Barnard C/1888 D1 Sawerthal C/1888 P1 Brooks C/1888 U1 Barnard C/1889 G1 Barnard D/1889 M1 Barnard 2 C/1889 O1 Davidson C/1890 O2 Denning C/1890 V1 Zona C/1892 E1 Swift D/1892 T1 Barnard 3 C/1893 N1 Rordame-Quenisset C/1893 U1 Brooks D/1894 F1 Denning C/1894 G1 Gale D/1895 Q1 Swift D/1896 R2 Giacobini C/1898 F1 Perrine C/1898 V1 Chase C/1902 R1 Perrine C/1903 A1 Giacobini C/1905 F1 Giacobini C/1906 V1 Thiele P/1906 VI Metcalf C/1907 L2 Daniel C/1909 L1 Borrelly-Daniel C/1910 A1 (Daylight comet) C/1910 P1 Metcalf C/1911 N1 Kiess C/1911 O1 Brooks C/1911 S2 Quenisset C/1913 J1 Schaumasse C/1913 R1 Metcalf C/1914 S1 Campbell C/1916 G1 Wolf D/1917 F1 Mellish D/1918 W1 Schorr C/1920 X1 Skjellerup D/1921 H1 Dubiago C/1922 B1 Reid C/1922 W1 Skjellerup C/1924 F1 Reid C/1925 F2 Reid C/1926 B1 Blathwayt C/1927 E1 Stearns C/1927 X1 Skjellerup-Maristany C/1929 Y1 Wilk C/1930 D1 Peltier-Schw.-Wach. C/1930 F1 Wilk C/1931 O1 Nagata C/1931 P1 Ryves C/1932 G1 Houghton-Ensor C/1932 P1 Peltier-Whipple C/1932 Y1 Dodwell-Forbes C/1935 A1 Johnson C/1936 K1 Peltier C/1936 O1 Kaho-Kozik-Lis C/1937 D1 Wilk C/1937 N1 Finsler C/1937 P1 Hubble C/1939 B1 Kozik-Peltier C/1939 H1 Jurlof-Achmarov-Has. C/1939 V1 Friend C/1940 O1 Whipple-Paraskevopo. C/1941 B1 Friend-Reese-Honda C/1941 B2 de Kock-Paraskevopo. D/1942 EA Všisšlš 2 C/1942 X1 Whipple-Fedtke-Tevz. C/1944 H1 Všisšlš C/1947 F1 Rondanina-Bester C/1947 X1 (Southern comet) C/1948 L1 Honda-Bernasconi C/1948 N1 Wirtanen C/1948 V1 (Eclipse comet) C/1948 W1 Bester C/1949 N1 Bappu-Bok-Newkirk C/1951 P1 Wilson-Harrington D/1952 B1 Harrington-Wilson X/1952 C1 Weinberger C/1952 H1 Mrkos C/1952 M1 Peltier C/1952 Q1 Harrington C/1953 G1 Mrkos-Honda C/1955 L1 Mrkos C/1955 N1 Bakharev-Macf.-Krie. C/1957 P1 Mrkos C/1958 D1 Burnham C/1958 R1 Burnham-Slaughter C/1959 X1 Mrkos D/1960 S1 van Houten C/1960 Y1 Candy C/1961 O1 Wilson-Hubbard C/1961 R1 Humason C/1961 T1 Seki C/1963 A1 Ikeya C/1963 F1 Alcock C/1963 R1 Pereyra C/1964 L1 Tomita-Gerber-Honda C/1964 N1 Ikeya C/1964 P1 Everhart C/1965 S1 Ikeya-Seki C/1966 P1 Kilston C/1966 P2 Barbon C/1967 Y1 Ikeya-Seki C/1968 H1 Tago-Honda-Yamamoto C/1968 Y1 Thomas C/1969 O1 Kohoutek C/1969 T1 Tago-Sato-Kosaka C/1972 X1 Araya C/1973 D1 Kohoutek C/1973 H1 Huchra C/1974 C1 Bradfield C/1974 F1 Lovas C/1974 O1 Cesco C/1975 T2 Suzuki-Saigusa-Mori C/1976 D1 Bradfield C/1976 J1 Harlan D/1977 C1 Skiff-Kosai C/1977 R1 Kohler C/1977 V1 Tsuchinshan D/1978 R1 Haneda-Campos C/1978 T1 Seargent C/1979 S1 Meier C/1979 Y1 Bradfield C/1980 V1 Meier C/1980 Y1 Bradfield C/1980 Y2 Panther C/1981 H1 Bus C/1981 M1 Gonzalez C/1982 M1 Austin C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock C/1983 J1 Sugano-Saigusa-Fuji. C/1983 N1 IRAS C/1984 A1 Bradfield 1 C/1984 N1 Austin C/1984 U1 Shoemaker C/1984 U2 Shoemaker C/1984 V1 Levy-Rudenko C/1984 W2 Hartley C/1985 K1 Machholz C/1985 R1 Hartley-Good C/1985 T1 Thiele C/1986 E1 Shoemaker C/1986 N1 Churyumov-Solodovni. C/1986 V1 Sorrells P/1986 W1 Lovas 2 C/1987 B1 Nishik.-Takam.-Tago C/1987 B2 Terasako C/1987 P1 Bradfield C/1987 T1 Levy C/1987 U3 McNaught C/1988 A1 Liller C/1988 F1 Levy C/1988 J1 Shoemaker-Holt C/1989 A1 Yanaka C/1989 A3 Bradfield C/1989 A5 Shoemaker C/1989 T1 Helin-Roman-Alu C/1989 Y2 McKenzie-Russell C/1990 N1 Tsuchiya-Kiuchi P/1990 V1 Shoemaker-Levy 1 C/1991 A2 Arai C/1991 B1 Shoemaker-Levy C/1991 L3 Levy C/1991 Q1 McNaught-Russell C/1991 R1 McNaught-Russell C/1991 T2 Shoemaker-Levy P/1991 V1 Shoemaker-Levy 6 C/1992 F1 Tanaka-Machholz C/1992 J1 Spacewatch C/1992 Q2 Helin-Lawrence C/1992 U1 Shoemaker C/1992 W1 Ohshita D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 P/1993 K2 Helin-Lawrence P/1993 W1 Mueller 5 C/1993 Y1 McNaught-Russell C/1994 E1 Mueller C/1994 E2 Shoemaker-Levy C/1994 G1 Takamizawa-Levy A C/1994 J2 Takamizawa P/1994 J3 Shoemaker 4 P/1994 N2 McNaught-Hartley C/1994 T1 Machholz P/1994 X1 McNaught-Russell P/1995 A1 Jedicke C/1995 O1 Hale-Bopp C/1995 Q1 Bradfield C/1995 Q2 Hartley-Drinkwater P/1996 A1 Jedicke C/1996 B2 Hyakutake C/1996 R1 Hergenrother-Spahr P/1996 R2 Lagerkvist P/1997 B1 Kobayashi C/1997 BA6 Spacewatch P/1997 C1 Gehrels P/1997 G1 Montani C/1997 G2 Montani C/1997 J1 Mueller C/1997 L1 Zhu-Balam C/1997 O1 Tilbrook P/1997 T3 Lagerkvist-Carsenty P/1997 V1 Larsen P/1998 G1 LINEAR C/1998 H1 Stonehouse C/1998 K1 Mueller C/1998 K2 LINEAR C/1998 K5 LINEAR C/1998 M1 LINEAR C/1998 M2 LINEAR C/1998 M5 LINEAR C/1998 P1 Williams C/1998 Q1 LINEAR P/1998 QP54 LONEOS-Tucker P/1998 S1 LINEAR-Mueller C/1998 T1 LINEAR P/1998 U2 Mueller P/1998 U3 Jager P/1998 U4 Spahr C/1998 U5 LINEAR P/1998 VS24 LINEAR P/1998 W1 Spahr P/1998 W2 Hergenrother C/1998 W3 LINEAR P/1998 X1 ODAS P/1998 Y2 Li C/1999 A1 Tilbrook P/1999 D1 Herman P/1999 DN3 Korlevic-Juric C/1999 E1 Li C/1999 F1 Catalina C/1999 F2 Dalcanton C/1999 H1 Lee C/1999 J3 LINEAR P/1999 J5 LINEAR C/1999 K2 Ferris C/1999 K6 LINEAR C/1999 L3 LINEAR C/1999 N2 Lynn P/1999 RO28 LONEOS C/1999 S3 LINEAR C/1999 S4 LINEAR C/1999 T1 McNaught-Hartley C/1999 T3 LINEAR C/1999 U1 Ferris P/1999 U3 LINEAR P/1999 V1 Catalina P/1999 WJ7 Korlevic P/1999 X1 Hug-Bell P/1999 XB69 LINEAR P/1999 XN120 Catalina C/1999 XS87 LINEAR P/2000 B3 LINEAR C/2000 B4 LINEAR P/2000 C1 Hergenrother C/2000 CT54 LINEAR C/2000 D2 LINEAR P/2000 G1 LINEAR C/2000 G2 LINEAR C/2000 J1 Ferris C/2000 K2 LINEAR P/2000 R2 LINEAR P/2000 S1 Skiff C/2000 S3 LONEOS P/2000 S4 LINEAR-Spacewatch P/2000 SO253 LONEOS P/2000 U6 Tichy C/2000 Y2 Skiff P/2000 Y3 Scotti C/2001 A1 LINEAR C/2001 A2 LINEAR C/2001 B2 NEAT P/2001 BB50 LINEAR-NEAT P/2001 CV8 LINEAR P/2001 F1 NEAT P/2001 H5 NEAT C/2001 HT50 LINEAR-NEAT P/2001 J1 NEAT P/2001 K1 NEAT C/2001 K3 Skiff C/2001 K5 LINEAR C/2001 M10 NEAT P/2001 MD7 LINEAR C/2001 O2 NEAT C/2001 OG108 LONEOS C/2001 Q1 NEAT P/2001 Q2 Petriew P/2001 Q5 LINEAR-NEAT P/2001 Q6 NEAT P/2001 R1 LONEOS P/2001 R6 LINEAR-Skiff C/2001 S1 Skiff P/2001 T3 NEAT P/2001 T4 NEAT P/2001 TU80 LINEAR-NEAT C/2001 U6 LINEAR C/2001 W2 BATTERS P/2001 WF2 LONEOS C/2001 X1 LINEAR P/2001 X2 Scotti P/2001 YX127 LINEAR P/2002 A1 LINEAR P/2002 A2 LINEAR P/2002 AR2 LINEAR C/2002 B1 LINEAR P/2002 BV Yeung C/2002 C2 LINEAR C/2002 CE10 LINEAR P/2002 CW134 LINEAR P/2002 EJ57 LINEAR C/2002 F1 Utsunomiya C/2002 H2 LINEAR P/2002 JN16 LINEAR C/2002 K1 NEAT C/2002 K2 LINEAR P/2002 K4 NEAT C/2002 L9 NEAT P/2002 LZ11 LINEAR P/2002 O5 NEAT C/2002 O6 Swan P/2002 O8 NEAT C/2002 P1 NEAT P/2002 Q1 Van Ness P/2002 S1 Skiff P/2002 T1 LINEAR P/2002 T4 NEAT P/2002 T5 LINEAR P/2002 T6 NEAT-LINEAR C/2002 V1 NEAT C/2002 V2 LINEAR C/2002 VQ94 LINEAR C/2002 X1 LINEAR P/2002 X2 NEAT C/2002 X5 Kudo-Fujikawa C/2002 Y1 Juels-Holvorcem P/2003 A1 LINEAR P/2003 CP7 LINEAR-NEAT P/2003 E1 NEAT C/2003 F1 LINEAR P/2003 F2 NEAT C/2003 H1 LINEAR C/2003 H2 LINEAR C/2003 H3 NEAT P/2003 H4 LINEAR P/2003 HT15 LINEAR C/2003 J1 NEAT C/2003 K1 Spacewatch P/2003 K2 Christensen P/2003 KV2 LINEAR P/2003 L1 Scotti C/2003 L2 LINEAR P/2003 O2 LINEAR P/2003 O3 LINEAR P/2003 QX29 NEAT P/2003 R1 LINEAR P/2003 S1 NEAT P/2003 S2 NEAT C/2003 S4 - A LINEAR C/2003 S4 - B LINEAR P/2003 SQ215 NEAT-LONEOS C/2003 T2 LINEAR C/2003 T3 Tabur P/2003 U1 LINEAR P/2003 U2 LINEAR P/2003 U3 NEAT P/2003 UY275 LINEAR C/2003 V1 LINEAR P/2003 W1 LINEAR P/2003 WC7 LINEAR-Catalina P/2003 XD10 LINEAR-NEAT P/2004 A1 LONEOS P/2004 C1 Larsen P/2004 CB LINEAR P/2004 DO29 Spacewatch-LINEAR C/2004 DZ61 Catalina-LINEAR P/2004 EW38 Catalina-LINEAR P/2004 F1 NEAT C/2004 F2 LINEAR P/2004 F3 NEAT C/2004 F4 Bradfield P/2004 H2 Larsen P/2004 H3 Larsen P/2004 HC18 LINEAR C/2004 K1 Catalina P/2004 K2 McNaught C/2004 K3 LINEAR C/2004 L1 LINEAR C/2004 P1 NEAT C/2004 Q1 Tucker C/2004 Q2 Machholz P/2004 R1 McNaught P/2004 R3 LINEAR-NEAT C/2004 RG113 LINEAR P/2004 T1 LINEAR-NEAT P/2004 V1 Skiff P/2004 V3 Siding Spring P/2004 V4 NEAT P/2004 V5 - A LINEAR-Hill P/2004 VR8 LONEOS P/2004 WR9 LINEAR 2P/Encke 4P/Faye 5D/Brorsen 6P/d'Arrest 7P/Pons-Winnecke 9P/Tempel 1 10P/Tempel 2 11P/Tempel-Swift-LINEAR 14P/Wolf 15P/Finlay 17P/Holmes 18D/Perrine-Mrkos 19P/Borrelly 21P/Giacobini-Zinner 22P/Kopff 24P/Schaumasse 25D/Neujmin 2 26P/Grigg-Skjellerup 28P/Neujmin 1 30P/Reinmuth 1 31P/Schwassmann-Wachmann 2 33P/Daniel 34D/Gale 36P/Whipple 37P/Forbes 41P/Tuttle-Giacobini-KresŠk 42P/Neujmin 3 43P/Wolf-Harrington 44P/Reinmuth 2 45P/Honda-Mrkos-PajduöŠkovŠ 46P/Wirtanen 47P/Ashbrook-Jackson 48P/Johnson 49P/Arend-Rigaux 50P/Arend 52P/Harrington-Abell 53P/Van Biesbroeck 54P/de Vico-Swift-NEAT 56P/Slaughter-Burnham 57P/du Toit-Neujmin-Delporte 58P/Jackson-Neujmin 59P/Kearns-Kwee 60P/Tsuchinshan 2 61P/Shajn-Schaldach 62P/Tsuchinshan 1 63P/Wild 1 64P/Swift-Gehrels 65P/Gunn 66P/du Toit 67P/Churyumov-Gerasimenko 68P/Klemola 69P/Taylor 70P/Kojima 71P/Clark 72P/Denning-Fujikawa 73P/Schwassmann-Wachmann 3-B 73P/Schwassmann-Wachmann 3-C 73P/Schwassmann-Wachmann 3-E 74P/Smirnova-Chernykh 75P/Kohoutek 76P/West-Kohoutek-Ikemura 77P/Longmore 78P/Gehrels 2 79P/du Toit-Hartley 80P/Peters-Hartley 81P/Wild 2 82P/Gehrels 3 83P/Russell 1 84P/Giclas 85P/Boethin 86P/Wild 3 87P/Bus 88P/Howell 89P/Russell 2 90P/Gehrels 1 91P/Russell 3 92P/Sanguin 93P/Lovas 1 94P/Russell 4 97P/Metcalf-Brewington 98P/Takamizawa 99P/Kowal 1 100P/Hartley 1 101P/Chernykh 102P/Shoemaker 1 103P/Hartley 2 104P/Kowal 2 105P/Singer Brewster 106P/Schuster 107P/Wilson-Harrington 108P/Ciffreo 110P/Hartley 3 111P/Helin-Roman-Crockett 112P/Urata-Niijima 113P/Spitaler 114P/Wiseman-Skiff 115P/Maury 116P/Wild 4 117P/Helin-Roman-Alu 1 118P/Shoemaker-Levy 4 119P/Parker-Hartley 120P/Mueller 1 121P/Shoemaker-Holt 2 123P/West-Hartley 124P/Mrkos 125P/Spacewatch 127P/Holt-Olmstead 128P/Shoemaker-Holt 1 A 128P/Shoemaker-Holt 1 B 129P/Shoemaker-Levy 3 130P/McNaught-Hughes 131P/Mueller 2 132P/Helin-Roman-Alu 2 133P/Elst-Pizarro 135P/Shoemaker-Levy 8 136P/Mueller 3 137P/Shoemaker-Levy 2 138P/Shoemaker-Levy 7 140P/Bowell-Skiff 141P/Machholz 2 A 141P/Machholz 2 D 142P/Ge-Wang 143P/Kowal-Mrkos 144P/Kushida 145P/Shoemaker-Levy 5 146P/Shoemaker-LINEAR 147P/Kushida-Muramatsu 148P/Anderson-LINEAR 149P/Mueller 4 150P/LONEOS 151P/Helin 152P/Helin-Lawrence 154P/Brewington 155P/Shoemaker 3 156P/Russell-LINEAR 157P/Tritton 158P/Kowal-LINEAR 159P/LONEOS 160P/LINEAR 162P/Siding Spring D/1766 G1 Helfenzrieder D/1819 W1 Blanpain D/1884 O1 Barnard 1 D/1886 K1 Brooks D/1892 T1 Barnard 3 D/1894 F1 Denning D/1895 Q1 Swift D/1896 R2 Giacobini D/1918 W1 Schorr D/1952 B1 Harrington-Wilson D/1960 S1 van Houten D/1977 C1 Skiff-Kosai D/1978 R1 Haneda-Campos P/1986 W1 Lovas 2 P/1990 V1 Shoemaker-Levy 1 P/1991 V1 Shoemaker-Levy 6 P/1993 W1 Mueller 5 P/1994 J3 Shoemaker 4 P/1994 N2 McNaught-Hartley P/1995 A1 Jedicke P/1996 A1 Jedicke P/1996 R2 Lagerkvist P/1997 B1 Kobayashi P/1997 C1 Gehrels P/1997 G1 Montani P/1997 T3 Lagerkvist-Carsenty P/1997 V1 Larsen P/1998 QP54 LONEOS-Tucker P/1998 S1 LINEAR-Mueller P/1998 U2 Mueller P/1998 U4 Spahr P/1998 VS24 LINEAR P/1998 W1 Spahr P/1998 W2 Hergenrother P/1998 X1 ODAS P/1998 Y2 Li P/1999 D1 Herman P/1999 DN3 Korlevic-Juric P/1999 J5 LINEAR P/1999 RO28 LONEOS P/1999 U3 LINEAR P/1999 V1 Catalina P/1999 WJ7 Korlevic P/1999 X1 Hug-Bell P/1999 XB69 LINEAR P/1999 XN120 Catalina P/2000 B3 LINEAR P/2000 C1 Hergenrother P/2000 G1 LINEAR P/2000 R2 LINEAR P/2000 S1 Skiff P/2000 S4 LINEAR-Spacewatch P/2000 U6 Tichy P/2000 Y3 Scotti P/2001 BB50 LINEAR-NEAT P/2001 CV8 LINEAR P/2001 F1 NEAT P/2001 H5 NEAT P/2001 J1 NEAT P/2001 K1 NEAT P/2001 MD7 LINEAR P/2001 Q2 Petriew P/2001 Q5 LINEAR-NEAT P/2001 R1 LONEOS P/2001 R6 LINEAR-Skiff P/2001 T3 NEAT P/2001 TU80 LINEAR-NEAT P/2001 WF2 LONEOS P/2001 X2 Scotti P/2001 YX127 LINEAR P/2002 AR2 LINEAR P/2002 BV Yeung P/2002 CW134 LINEAR P/2002 EJ57 LINEAR P/2002 JN16 LINEAR P/2002 LZ11 LINEAR P/2002 O5 NEAT P/2002 O8 NEAT P/2002 Q1 Van Ness P/2002 S1 Skiff P/2002 T1 LINEAR P/2002 T5 LINEAR P/2002 T6 NEAT-LINEAR P/2002 X2 NEAT P/2003 CP7 LINEAR-NEAT P/2003 F2 NEAT P/2003 H4 LINEAR P/2003 HT15 LINEAR P/2003 K2 Christensen P/2003 KV2 LINEAR P/2003 L1 Scotti P/2003 O2 LINEAR P/2003 O3 LINEAR P/2003 QX29 NEAT P/2003 S1 NEAT P/2003 S2 NEAT P/2003 SQ215 NEAT-LONEOS P/2003 U2 LINEAR P/2003 U3 NEAT P/2003 UY275 LINEAR P/2003 WC7 LINEAR-Catalina P/2003 XD10 LINEAR-NEAT P/2004 CB LINEAR P/2004 DO29 Spacewatch-LINEAR P/2004 EW38 Catalina-LINEAR P/2004 F1 NEAT P/2004 F3 NEAT P/2004 H2 Larsen P/2004 H3 Larsen P/2004 HC18 LINEAR P/2004 K2 McNaught P/2004 R1 McNaught P/2004 R3 LINEAR-NEAT P/2004 T1 LINEAR-NEAT P/2004 V1 Skiff P/2004 VR8 LONEOS P/2004 WR9 LINEAR 1P/Halley 8P/Tuttle 12P/Pons-Brooks 13P/Olbers 20D/Westphal 23P/Brorsen-Metcalf 27P/Crommelin 35P/Herschel-Rigollet 38P/Stephan-Oterma 55P/Tempel-Tuttle 96P/Machholz 1 109P/Swift-Tuttle 122P/de Vico 126P/IRAS D/1827 M1 Pons-Gambart D/1889 M1 Barnard 2 D/1917 F1 Mellish D/1921 H1 Dubiago C/1937 D1 Wilk C/1984 A1 Bradfield 1 C/1989 A3 Bradfield C/1991 L3 Levy P/1994 X1 McNaught-Russell P/1998 G1 LINEAR C/1999 E1 Li C/1999 S3 LINEAR C/2000 D2 LINEAR C/2000 G2 LINEAR C/2001 OG108 LONEOS P/2001 Q6 NEAT C/2001 W2 BATTERS C/2002 B1 LINEAR C/2002 CE10 LINEAR P/2002 K4 NEAT C/2003 F1 LINEAR P/2003 R1 LINEAR P/2003 U1 LINEAR P/2003 W1 LINEAR Point cursor out an object to see its name