Motorová cvičení - pohled z tankistického okénka


Odkaz na Google video
imh_3993.bmp