Žába Coquí, která umí lézt po stěně a velice intenzivním a vysokým hláskem "zpívá" koki, koki, koki
imi_0900.jpg