8. 1. 2002

Home

Republikánský kalendář

Již delší dobu se chystám napsat do Trpaslíka článek o kalendáři, který byl zaveden po vypuknutí první revoluce ve Francii a nyní k tomu konečně dozrál čas. Když jsem o něm poprvé četl v knížce Z říše hvězd 1) od Gustava Grusse (professor astronomie při c. k. české universitě), myslel jsem, že se potrhám smíchy. Jak by řekl Obelix (kdyby ovšem sám nebyl původem téměř Francouz): "Ti Francouzi jsou blázni."

Začátek kalendáře byl stanoven na rok 1792, každý rok začínal vždy podzimní rovnodenností. Republikánský letopočet měl pevné sluneční roky o 365 nebo 366 dnech. Den začínal půlnocí a dělil se na 10 hodin, každá po 100 minutách o 100 sekundách (!). 2) Rok se dělil na dvanáct měsíců po třiceti dnech. Každý se dále dělil na tři dekády (alternativa k týdnům). Názvy jednotlivých měsíců byly:

(Všimněte si, jak se názvy měsíců v jednotlivých ročních obdobích rýmují).

Jména dnů v jednotlivých dekádách byly odvozeny jednoduše od číslování: Primedi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Decadi. Všechny Decadi a nový rok byly svátky, přičemž každý měl své označení:
V měsíci Vendémiaire: 1. La Proclamation de la République (Vyhlášení republiky), 10. La Nature (Příroda), 20. Le Genre Humain (Lidský rod), 30. Le Peuple Francais (Francouzský lid).
Brumaire: 10. Les Bienfaiteurs de l'Humanité (Dobrodinní lidskosti), 20. Les Martyrs de la Liberté (Mučednící za svobodu), 30. La Liberté et l'Egalité (Svoboda a rovnost).
Frimaire: 10. La République (Republika), 20. La Liberté du Monde (Svoboda světa), 30. L'Amour de la Patrie (Láska k vlasti).
Nivôse: 10. La Haîne des Tyrans et des Traîters (Zášť tyranů a zrádců), 20. La Verité (Pravda), 30. La Justice (Spravedlnost).
Pluviôse: 10. La Pudeur (Stud), 20. L'Immortalité (Nesmrtelnost), 30. L'Amitié (Přátelství).
Ventôse: 10. La Frugalité (Střídmost), 20. Le Courage (Odvaha), 30. La Bonne Foi (Poctivost).
Germinal: 10. L'Héroisme (Hrdnství), 20. Le Désintéressement (Nestrannost), 30, Le Stoicisme (Stoicismus).
Floréal: 10. L'Amour (Láska), 20. La Foi Conjugal (Manželská věrnost), 30. L'amour Paternel (Rodičovská láska).
Prairial: 10. La Tendresse Maternelle (Mateřská něha), 20. La Piété Filiale (Synovská láska), 30. L'Enfance (Dětství).
Messidor: 10. La Jeunesse (Mládí), 20. La Virilité (Mužnost), 30. La Vieillese (Stáří).
Thermidor: 10. Le Malheur (Neštěstí), 20. L'Agriculture (Rolnictví), 30. L'Industrie (Průmysl)
Fructidor: 10. Nos Aieux (Předkové), 20. La Postérité (Potomstvo), 30. Le Bonheur (Blaho).

Po dvanácti měsících následovalo 5 dodatečných dní (Sanscullotides), rovněž všechny sváteční - 1. La Vertu (Ctnost), 2. Le Génie (Nadání), 3. Le Travail (Práce), 4. L'Opinion (Názor), 5. La Récompense (Odplata), 6. La Révolution (Revoluce) - každým čtvrtým rokem se přidával ještě 6. den.

Jednotlivé dny v dekádě měli rovněž svá jména, každý jednotlivý Quintidi obdržel jméno zvířete, poslední Quintidi jméno hospodářského stroje, ostatní dny měly názvy rostlin a nerostů, např. 15. Vendémiaire = Ane (osel), 28. Nivôse = Zinc (zinek), 14. Vendémiaire = Réséde (reseda).

Usnesením senátu (dne 21. Fructidor roku 13.) po nástupu Napoleona na trůn byl republikánský kalendář zrušen k datu 10. Nivôse roku 14 (= 1.ledna 1806) a v platnost byl uveden opět kalendář gregoriánský. Republikánský letopočet byl dočasně vzkříšen ještě za doby pařížské kommuny - v měsících Germinal a Floréal roku 79. republiky.

České překlady francouzských názvů nepíšu kurzívou bezdůvodně. Po více jak čtyřletém období od okamžiku, kdy jsem naposledy pronesl francouzskou větu, a více než 200 letech vývoje francouzského jazyka od dob revoluce mi jejich překlad dal trochu zabrat. Za jejich úplnou správnost tedy neručím a všem frankofilním čtenářům, kteří v nich najdou chyby, se omlouvám.

1) Mimochodem nejhezčí a nejobsažnější učebnice klasické astronomie, jakou jsem kdy viděl. Určitě ji budu v Bílém Trpaslíku ještě mnohokrát citovat.

2) Takto zavedená sekunda představuje 0,864 sekundy naší. I při zavádění v podstatě francouzské soustavy SI byly jisté tendence zavést decimální dělení i do času. Naštěstí (nebo bohužel?) se to neujalo.

Petr Scheirich
Vyšlo v Bílém Trpaslíku