Planetky amatérskými dalekohledy

Created by Sajri
Petr.Scheirich(zavináč)centrum.cz

Planetky do 11. magnitudy pozorovatelné 03. 03. 2021 z území ČR:

mag.

Novinky:

Archiv novinek

V průběhu 10 let od roku 2004 do roku 2013 bude z našich zeměpisných šířek pozorovatelných celkem 168 planetek do 11. magnitudy. Jejich seznam včetně intervalů, během kterých budou pozorovatelné, naleznete v těchto dvou souborech:

11mag_xxx.pdf

11mag_int.txt

Výběr byl proveden pouze z planetek, které již mají definitivní číslo, a tudíž je jejich dráha známa dostatečně přesně. Viditelnost planetky (v daných okamžicích) je určena podle následujících kritérií:

  1. Planetka musí být jasnější než 11. mag,
  2. její elongace (úhlová vzdálenost od Slunce) musí být větší než 60°,
  3. její deklinace musí být větší než -30° (v okamžiku kulminace tedy planetka vystoupí výše než 10° nad obzor).

Seznamy pozorovatelných planetek do 12. a 13. magnitudy pro ČR a svět, pro roky 2009 až 2018:

12. mag, ČR
12. mag, svět
13. mag, ČR
13. mag, svět

Seznamy byly vytvořeny za použití stejných kritérií jako seznamy planetek do 11. mag. U seznamu pro celý svět bylo vynecháno kritérium deklinace > -30°. Seznamy nezohledňují těsné průlety planetek kolem Země, objevených po 7.5.2009.

Proč a jak pozorovat planetky

Sledování jasných planetek malým dalekohledem dnes nemá žádný odborný význam a může sloužit pouze pro zábavu. Přesto může existovat řada motivací, mezi nimiž lze jmenovat zájem o planetky jako takové, oblibu ve sledování objektů které se pohybují, zakreslování do mapek, cvičení ve vyhledávání objektů, časové napětí, vzniklé vědomím, že danou planetku při promarněné šanci neuvidíme třeba dalších 10 let, ... Mezi posledními lze pak uvést např. snahu stát se členem tzv. Millenium clubu, což je neoficiální spolek lidí, kteří již v dalekohledu viděli více než tisíc planetek (v tom případě ovšem limit do 11. magnitudy nestačí, ale lze to brát pouze jako trénink). V současnosti je jeho členy pouze něco přes 10 lidí na světě.

Limit do 11 magnitudy byl zvolen proto, aby byly planetky viditelné i v menších dalekohledech o průměru 10 cm (např. Somet binar). V horní části této stránky naleznete aktuální přehled viditelných planetek s odkazy na jejich vyhledávací a zakreslovací mapky. Všechny mapky jsou ve formátu PDF a mají následující formát:

Na první straně je pod číslem a názvem planetky uveden časový interval pro který mapka platí (může být kratší než interval viditelnosti planetky!). Na mapce jsou znázorněny hvězdy o něco slabší než planetka, polohy planetky vždy pro 0h UT jsou vyznačeny křížky s odstupem jednoho dne, s odstupem čtyř dnů je u nich uvedeno datum.

Pod mapkou je uvedena efemerida - vždy pro 0h UT rektascenze, deklinace, magnituda, elongace, a souhvězdí, ve kterém se planetka nachází. Potom následují okamžiky východu, svrchního průchodu a západu planetky (platí pro Prahu) ve středoevropském čase.

Pod efemeridou je uvedeno několik intervalů, v nichž bude planetka pozorovatelná. Tyto informace jsou důležité při plánování pozorování - lze z nich odhalit, zda je třeba se na planetku zaměřit, protože brzy přestane být pozorovatelná, nebo nebude v průběhu dalších 10 let pozorovatelná vůbec.

Samo nalezení planetky podle vyhledávací mapky pro "pozitivní" pozorování nestačí. Aby bylo pozorování věrohodné, je třeba planetku sledovat nejméně dvě noci (pokud možno krátce po sobě) a její polohu zakreslit. K tomu slouží zakreslovací mapka na druhé straně dokumentu, která odpovídá rozsahem i počtem hvězd mapce vyhledávací, ale neobsahuje polohy planetky. K jednotlivým zákresům uveďte datum a čas, a snažte se být objektivní - neobkreslujte polohu z vyhledávací mapky. Stejně se Vám nikdy nepodaří planetku napozorovat přesně v 0h UT, navíc se i tak může skutečná poloha od spočítané mírně lišit.

Pokud máte nějaké další dotazy, případně náměty k tomu, jak celý systém ještě více zefektivnit, bez váhání mě kontaktujte na výše uvedeném emailu. Rád uvítám rovněž Vaše zkušenosti či zážitky z pozorování (lze je rovněž uveřejnit v nějakém oddílu těchto stránek).

Další informace

Další důležité informace o tom, kdy a jak je která planetka viditelná, naleznete např. pomocí těchto tří služeb:

Aktuální přehled a informace o nejjasnějších planetkách naleznete také na stránce Heavens-Above.

Přístupy (od 1. 9. 2004):

NAVRCHOLU.cz

Design by SkyBlue