Základní údaje [Basic data]

 • Jméno: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
 • Datum narození: 15. 8. 1979
 • Bydliště: Guthova 266, Ondřejov, 25165
 • Email:
  • Petr.Scheirich (at) gmail.com

 • Toho času zaměstnán v Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově, oddělení Meziplanetární hmoty
 • Předseda Amatérské prohlídky oblohy, sekce České astronomické společnosti
 • Hlavní vedoucí Astronomické expedice v Úpici
 • Člen výkonného výboru České astronomické společnosti
 • Člen Společnosti pro meziplanetární hmotu
  • Name: Petr Scheirich, Ph.D.
  • Date of birth: Aug 15, 1979
  • Address: Guthova 266, Ondřejov, 25165, Czech Republic
  • Email:
   • Petr.Scheirich (at) gmail.com

 • Presently employed at Astronomical Institute of CAS in Ondrejov, departmnent of Interplanetary Matter
 • Member of Amateur Sky Survey
 • Member of Society for Interplanetary Matter